Uddannelse af yngre læger:

Hvis vi i fremtiden skal have gode og dygtige læger i hospitaler og i almen praksis skal vi uddanne dem ordentligt. Det vil Værløse Lægehus gerne hjælpe med til og det håber vi også at vore patienter vil have forståelse for. Værløse Lægehus vil langt det meste af tiden have besøg i kortere eller længere tid af læger under uddannelse. 


Det vil typisk dreje sig om én af tre grupper:


  • Lægestuderende på 12 semester

Det er studerende, der er på det sidste halve år af lægestudiet. De har en særdeles solidt teoretisk baggrund og takket være de nye studieformer vil de allerede have haft en del patientkontakt også. De har i alt 10 dage i klinikken, hvor de skal lære om almen praksis ved at følge med i konsultationer og ved at have deres "egne" patienter ind imellem. Nogle af disse konsultationer skal optages på videobånd og bruges til deres eksamen. Alle konsultationer som en studerende har haft vil blive gennemgået af én af de faste læger i Lægehuset bagefter. Det siger sig selv at det er helt frivilligt om man vil tale med en 12-semester studerende. Videobåndet vil kun blive vist til læger under eksamen og vil herefter blive destrueret.


  • Læge i basisuddannelse (praksisreservelæge)

Alle færdiguddannede læger i Danmark skal, før de begynder at videreuddanne sig til et speciale (f.eks. ørelæge, kirurg, almen mediciner) skulle have 2 ansættelser af et halvt år. Dette kaldes basisuddannelsen og kan blandt andet bestå af 6 måneder på en kirurgisk afdeling og 6 måneder i en almen praksis. Der er således tale om færdiguddannede læger som har såvel en teoretisk som en praktisk viden og som typisk vil være meget interesserede og opmærksomme. En konsultation vil ofte blive afsluttet med at praksisreservelægen vil spørge én af de faste læger i Lægehuset til råds eller at én af sygeplejerskerne/sekretærerne vil skulle hjælpe med papirarbejde og henvisninger således at arbejdet og opgaverne omkring den enkelte patient bliver løst fuldt tilfredsstilende. Man vil blive spurgt forinden man får tid hos én af reservelægerne.


  •  Læge under videreuddannelse til almen mediciner (kursist, 1. reservelæge eller amanuensis)

Her er tale om en læge, der efter flere ansættelser rundt omkring i hospitalssystemet har besluttet sig for at blive uddannet til alment praktiserende læge. Man vil have et flerårigt forløb med en længere tilknytning til Værløse Lægehus. 

Der er her tale om en erfaren, rutineret læge, der selv om kort tid vil skulle starte som praktiserende læge. Der er tale om en læge med en længere tilknytning til Lægehuset, som kender papirarbejdet, de øvrige medarbejdere og som har en stor praktisk og teoretisk viden. Vores "1. reservelæge" / amanuensis vil, efter at have været hos os et halvt år, fortsætte med at komme i Værløse Lægehus én gang om måneden. Det vil altså være muligt at træffe ham eller hende i de næste tre år. Herefter vender amanuensis-lægen tilbage på fuld tid i yderligere et halvt år. Det giver en rigtig god kontinuitet i arbejdet til glæde for såvel uddannelseslægen som for vores patienter i Værløse Lægehus. Man vil blive spurgt forinden man får tid hos en amanuensis.